Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm của hãng Cambium (II)

Thứ tư - 01/03/2023 11:10
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm của hãng Cambium (II)
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm của hãng Cambium như sau:
 
Tên thiết bị và mô tả chi tiết
cnWave 60 GHz V3000 High-Gain Client Node
C600500C024A cnWave 60 GHz V3000 Client Node Radio Only
C600500C025A cnWave 60 GHz V3000 Client Node Radio Only - Israel Only
C600500D002A cnWave 60 GHz V3000 Client Node Antenna Assembly, 40.5 dBi, 4 Pack
C600500D003A cnWave 60 GHz V3000 Client Node Antenna Assembly, 44.5 dBi, 4 Pack
N000045L002A Tilt Bracket Assembly
C000000L125A cnWave Precision Mounting Bracket
cnWave 60 GHz V1000 Fixed Wireless Node
C600500C001A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with US cord
C600500C003A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with EU cord
C600500C004A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with UK cord
C600500C008A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with ANZ cord
C600500C009A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with Brazil cord
C600500C010A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with Argentina cord
C600500C011A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with China cord
C600500C012A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with South Africa cord
C600500C013A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with India cord
C600500C014A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with no cord
C600500C016A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with Israel cord - Israel Only
C600500C017A cnWave 60 GHz V1000 Client Node with no cord no power supply
PTP 550/550e - 5 GHz Unlicensed Band Solution featuring DCS & AES Point-to-Point Gigabit+ Capacity
PTP 550E: 1.4 Gbit CAPACITY
PTP 550: 1.4 Gbit CAPACITY
PTP 670 Fixed Wireless Backhaul
PTP 45700 Beam Steering ODU
PTP 78700 Fixed Wireless Backhaul
PTP 45700 Fixed Wireless Backhaul
PTP 850E Millimeter Wave Radio
PTP 850C Licensed Microwave Radio
PTP 820C Licensed Microwave Radio
PTP 820C High Power Licensed Microwave Radio
PTP 820S Licensed Microwave Radio
PTP 820E Millimeter Wave Radio
PTP 820G Licensed Microwave Radio
PTP 820F Licensed Microwave Radio
PTP 450i Fixed Wireless Backhaul
PTP 5 GHz 450b Subscriber and Backhaul
PTP 450
ePMP Force 300-25
C050910C011A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (no cord)
C050910C111A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (US cord)
C050910C114A 5 GHz Force 300-16 Radio (IC) (Canada/US cord)
C050910C211A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (EU cord)
C050910C213A 5 GHz Force 300-16 Radio (EU) (EU cord)
C050910C311A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (UK cord)
C050910C313A 5 GHz Force 300-16 Radio (EU) (UK cord)
C050910C411A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (India cord)
C050910C412A 5 GHz Force 300-16 Radio (India) (India cord)
C050910C511A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (China cord)
C050910C611A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (Brazil cord)
C050910C711A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (Argentina cord)
C050910C811A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (ANZ cord)
C050910C911A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (South Africa cord)
C050910CZ11A 5 GHz Force 300-16 Radio (ROW) (No PSU)
C058910C112A 5 GHz Force 300-16 Radio (FCC) (US cord)
C050900C801A 5 GHz Force 300-19 SM (IC) (Canada/US cord)
C050900C802A 5 GHz Force 300-19 SM (EU) (EU cord)
C050900C803A 5 GHz Force 300-19 SM (EU) (UK cord)
C050900C804A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (no cord)
C050900C805A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (US cord)
C050900C806A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (EU cord)
C050900C807A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (UK cord)
C050900C808A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (India cord)
C050900C809A 5 GHz Force 300-19 SM (India) (India cord)
C050900C810A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (China cord)
C050900C811A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (Brazil cord)
C050900C812A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (Argentina cord)
C050900C813A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (ANZ cord)
C050900C814A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (South Africa cord)
C050900C815A 5 GHz Force 300-19 SM (ROW) (No PSU)
C058900C801A 5 GHz Force 300-19 SM (FCC) (US cord)
C050900C901A 5 GHz Force 300-19R SM (IC) (Canada/US cord)
C050900C902A 5 GHz Force 300-19R SM (EU) (EU cord)
C050900C903A 5 GHz Force 300-19R SM (EU) (UK cord)
C050900C904A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (no cord)
C050900C905A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (US cord)
C050900C906A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (EU cord)
C050900C907A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (UK cord)
C050900C908A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (India cord)
C050900C909A 5 GHz Force 300-19R SM (India) (India cord)
C050900C910A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (China cord)
C050900C911A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (Brazil cord)
C050900C912A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (Argentina cord)
C050900C913A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (ANZ cord)
C050900C914A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (South Africa cord)
C050900C915A 5 GHz Force 300-19R SM (ROW) (No PSU)
C058900C901A 5 GHz Force 300-19R SM (FCC) (US cord
C050910M001A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (no cord)
C050910M101A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (US cord)
C050910M104A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (IC) (Canada/US cord)
C050910M201A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (EU cord)
C050910M203A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (EU) (EU cord)
C050910M301A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (UK cord)
C050910M303A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (EU) (UK cord)
C050910M401A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (India cord)
C050910M501A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (China cord)
C050910M601A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (Brazil cord)
C050910M701A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (Argentina cord)
C050910M801A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (ANZ cord)
C050910M901A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (South Africa cord)
C050910MZ01A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (ROW) (No PSU)
C058910M102A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio 4-Pack packaging, priced per radio (FCC) (US cord)
C050910C001A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (no cord)
C050910C101A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (US cord)
C050910C104A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (IC) (Canada/US cord)
C050910C201A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (EU cord)
C050910C203A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (EU) (EU cord)
C050910C301A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (UK cord)
C050910C303A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (EU) (UK cord)
C050910C401A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (India cord)
C050910C501A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (China cord)
C050910C601A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (Brazil cord)
C050910C701A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (Argentina cord)
C050910C801A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (ANZ cord)
C050910C901A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (South Africa cord)
C050910CZ01A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (ROW) (No PSU)
C058910C102A 5 GHz Force 300-25 High Gain Radio (FCC) (US cord)
C050910C021A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (no cord)
C050910C121A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (US cord)
C050910C124A 5 GHz Force 300 CSM Radio (IC) (Canada/US cord)
C050910C221A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (EU cord)
C050910C223A 5 GHz Force 300 CSM Radio (EU) (EU cord)
C050910C321A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (UK cord)
C050910C323A 5 GHz Force 300 CSM Radio (EU) (UK cord)
C050910C421A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (India cord)
C050910C422A 5 GHz Force 300 CSM Radio (India) (India Cord)
C050910C521A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (China cord)
C050910C621A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (Brazil cord)
C050910C721A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (Argentina cord)
C050910C821A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (ANZ cord)
C050910C921A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (South Africa cord)
C050910CZ21A 5 GHz Force 300 CSM Radio (ROW) (No PSU)
C058910C122A 5 GHz Force 300 CSM Radio (FCC) (US cord)
C050900S005A License Key Force 300 upgrade to AP –  12 SMs Maximum
ePMP Force 400C
ePMP Force 425
C050940C021A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (no cord)
C050940C121A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (US cord)
C058940C124A ePMP 5 GHz Force 400C (IC) (Canada/US cord)
C050940C221A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (EU cord)
C050940C223A ePMP 5 GHz Force 400C (EU) (EU cord)
C050940C321A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (UK cord)
C050940C323A ePMP 5 GHz Force 400C (EU) (UK cord)
C050940C421A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (India cord)
C050940C422A ePMP 5 GHz Force 400C (India) (India Cord)
C050940C521A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (China cord)
C050940C621A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (Brazil cord)
C050940C721A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (Argentina cord)
C050940C821A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (ANZ cord)
C050940C921A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (South Africa cord)
C050940CZ21A ePMP 5 GHz Force 400C (ROW) (No PSU)
C058940C122A ePMP 5 GHz Force 400C (FCC) (US Cord)
C050940M001A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (no cord) - Priced per radio
C050940M101A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (US cord) - Priced per radio
C058940M104A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (IC) (Canada/US cord) - Priced per radio
C050940M201A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (EU cord) - Priced per radio
C050940M203A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (EU) (EU cord) - Priced per radio
C050940M301A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (UK cord) - Priced per radio
C050940M303A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (EU) (UK cord) - Priced per radio
C050940M401A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (India cord) - Priced per radio
C050940M402A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (India) (India Cord) - Priced per radio
C050940M501A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (China cord) - Priced per radio
C050940M601A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (Brazil cord) - Priced per radio
C050940M701A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (Argentina cord) - Priced per radio
C050940M801A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (ANZ cord) - Priced per radio
C050940M901A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (South Africa cord) - Priced per radio
C050940MZ01A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (ROW) (No PSU) - Priced per radio
C058940M102A ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack packaging (FCC) (US Cord) - Priced per radio
N000900L062A ePMP Force 425 Range Extender Dish Accessory 4-Pack Packaging, priced per unit
C050940F001A ePMP 5 GHz Force 425 Spare Radio Only (ROW)
C058940F104A ePMP 5 GHz Force 425 Spare Radio Only (IC)
C050940F203A ePMP 5 GHz Force 425 Spare Radio Only (EU)
C050940F402A ePMP 5 GHz Force 425 Spare Radio Only (India)
C058940F102A ePMP 5 GHz Force 425 Spare Radio Only (FCC)
C050940M100A ePMP 5 GHz Force 425 Spare Dish 2-Pack, priced per unit
N000900L061A ePMP Force 400 Spares Kit
EW-E1EPF400-WW ePMP Force 400 Extended Warranty, 1 Additional Year
EW-E2EPF400-WW ePMP Force 400 Extended Warranty, 2 Additional Years
EW-E1EPF425-WW ePMP Force 425 Extended Warranty, 1 Additional Year
EW-E2EPF425-WW ePMP Force 425 Extended Warranty, 2 Additional Years
ePMP Force 300-19R
C058900C901A 5 GHz Force 300-19R SM (FCC) (US cord)
C050900S005A License Key Force 300 upgrade to AP – 12 SMs Maximum

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập169
  • Hôm nay42,873
  • Tháng hiện tại442,162
  • Tổng lượt truy cập45,425,469
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn cần hỗ trợ?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi